قوانین مرجوعی کالا

قوانین مرجوعی کالا:

کالاهای ارسال شده تنها در محل انبار شرکت و در صورت عدم باز شدن بسته با تایید کارشناس سپهر انرژی امکان مرجوعی دارد. بازگشت وجه نهایتا تا ۷۲ ساعت پس از تایید مرجوعی کالا به همان شماره حسابی که پرداخت از آن انجام شده است صورت میگیرد. 

انصراف از خرید در صورتی که هنوز کالا از انبار ارسال نشده باشد وجود دارد و طی زمان ۲۴ ساعت عملیات بانکی در جهت بازگشت کالا انجام میشود. انصراف از خرید کالا از طریق منوی “انصراف از خرید”  در بخش پردازش سفارش وجود دارد.

  • تماس با ما
خانه درباره ماتماس با ما