پکیج چگالشی زمینی

در سیستم پکیج های چگالشی از انرژی دود حاصل از احتراق ، برای پیش گرمایش آب سرد ورودی به پکیج استفاده می شود و از آنجایی که بخار آب تولید شده در طی سوختن در پکیج را به کندانسه (تبدیل گاز به مایع) تبدیل می کنند به آنها پکیج چگالشی می گویند.
در زمان روشن شدن مشعل هوای آزاد لازم می باشد در نتیجه هوا وارد سیستم می شود. این هوای وارد شده به پکیج چگالشی دارای میزانی رطوبت (آب) است. این رطوبت موجود در هوا بعد از گرفتن گرما از مشعل به بخار تبدیل می شود و پس از گذر از داخل پکیج چگالشی به دودکش می رسد. در دودکش دمای دود به حدود 100 درجه سانتی گراد می رسد و اگر از این گرما برای پیش گرمایش آب مصرفی مورد نیاز استفاده شود می توان دمای دود را حتی از این هم پایین تر آورد.
این همان زمانی است که بخار آب تشکیل شده در ورودی پکیج میعان شده و حرارتی را که در مشعل کسب کرده است به آب اطراف لوله های دودکش انتقال می دهد. با این رویه می توان میزانی از انرژی معمولی را که از دودکش تلف می شود بازیابی کرد و راندمان دستگاه بالا می رود.
به عبارت دیگر وقتی گاز می سوزد آب و کربن دی اکسید تولید می شود. در پکیج های معمولی این گازها با دمای بالا (حدود 150 درجه سلسیوس) از دودکش خارج می شود.

هیچ محصولی یافت نشد.