کنتور هوشمند آب

کنتور آب آلتراسونیک با استفاده از سرعت صوت، سرعت آب عبوری و سپس دبی آب را محاسبه میکند.

نحوه عملکرد کنتور آب التراسونیک :

یک کنتور آب التراسونیک از بدنه و سنسور ها و برد محاسبه گر تشکیل می شود .

بروی بدنه کنتور التراسونیک یک جفت سنسور نصب می شود که در صورت نیاز به محاسبه دقیق تر چند جفت سنسور نصب می شود.

هر جفت سنسور یکی در ابتدا و یک در انتها بدنه نصب می شود که ابتدا سنسور اول امواج صوتی را ایجاد می کند و پس از اینکه سنسور دوم آن را دریافت کرد آن هم امواج صوت تولید می کند تا به سنسور اول برسد .سرعت حرکت صوت بین سنسور ورودی و خروجی و بلعکس برابر است اما هنگامی که سیال داخل لوله ها جریان می یابد سرعت صوت در جهت جریان بیشتر از سرعت صوت در خلاف جریان سیال است که یک اختلاف زمانی ایجاد می شود و از روی این اختلاف زمان میتوان سرعت سیال را محاسبه کرد.

پیچیدگی محاسبات جایی مشخص می شود که اختلاف زمان در حدود 12- 10ثانیه است .که در نهایت  با محاسبه سرعت سیال و ضرب در سطح مقطع لوله دبی عبوری محاسبه میشود . از جمله مزایای کنتور های التراسونیک مصرف پایین آن است بدین گونه که با یک باطری میتوانند حدود هفت سال کار کند همچنین دارای دقت بالا و درصد خطای پایین بوده و قابلیت تشخیص جهت جریان آب را دارد.

کنتور های تولیدی شرکت به ساز انرژی دارای خطایی بین بازه 0.1-0.001 درصد هستند.

در حال نمایش یک نتیجه

...

محصول به لیست شما اضافه شد.