تهویه مطبوع

تهویه مطبوع عبارت است از  فن آوری رساندن شرایط طرح داخل به شرایط استاندارد آسایش.  شامل کیفیت هوا، دما، رطوبت و فشار باشد. طراحی سیستم تهویه مطبوع  با استفاده از اصول ترمودینامیک، مکانیک سیالات و اصول انتقال حرارت انجام می دهد.

یکی از مراجع معتبر طراحی سیستم های تهویه مطبوع، استاندارد اشری ASHRAE آمریکا است. در کنار این استاندارد، مباحث چهاردهم و شانزدهم مقررات ملی ساختمان بعنوان مرجع داخلی مورد استفاده قرار می گیرد. برای انجام محاسبات بازهای حرارتی و برودتی از نرم افزار م آنالیز ساعتی کریر Carrier HAP استفاده میشود.

نمایش 1–6 از 47 نتیجه

...

محصول به لیست شما اضافه شد.