پروژه گازرسانی صنعتی گلخانه

سطح زیر کشت تولیدات گلخانه ای در ایران گسترش چشم گیری داشته است. بخش عمده ای از این گلخانه ها در مناطق سرد و معتدل با زمستان های نسبتا سرد قرار گرفته اند، که برای تولید محصول در پاییز و زمستان نیازمند تامین گرما با استفاده از سوخت و مصرف انرژی می باشند. به همین منظور برآورد ظرفیت بهینه حرارتی مورد نیاز برای سردترین زمان سال از طریق معادلات اساسی انتقال حرارت  و مکانیک سیالات موجود در منابع علمی و صنعتی انجام میگردد.

برآورد‌ ظرفیت‌ بهینه‌ی‌ حرارتی‌ مورد‌ نیاز‌ سردترین‌ زمان‌ سال‌ از‌ طریق‌ محاسبه‌ اتلاف‌ حرارتی‌، جهت‌ انتخاب‌ سیستم گرمایشی گلخانه

با توجه به اینکه سردترین زمان سال، در نیمه های شب و یا سپیده دم روزهای سرد زمستانی می باشد و این زمان بحرانی ترین شرایط برای سیستم گرمایشی گلخانه می باشد، لذا بیشینه ی نیاز حرارتی گلخانه با استفاده از معادله های U.A.(Ti-To)=qi برای محاسبه اتلاف حرارت از پوشش ها و معادله ی P.L.(Ti-To)=qp برای محاسبه اتلاف حرارت از محیط کف و (Ti-Tï).qi=V.n.Cp.ñ برای محاسبه اتلاف حرارت به علت تعویض هوا در این شرایط صورت میگیرد. بر این اساس افت حرارت کلی گلخانه از مجموع اتلاف حرارت هایی که ذکر گردید و با استفاده از ضرایب اصلاحی مربوط به شرایط اقلیم منطقه (مانند ارتفاع از سطح دریا، جرم مخصوص هوا، دمای سردترین شب سال و سرعت متوسط باد در منطقه، اختلاف دمای بین داخل گلخانه و طرح خارج) محاسبه میگردد. بررسی نتایج نشان دهنده اهمیت انتخاب صحیح پارامترها و ضرایب انتقال حرارت در بدست آوردن مقدار بهینه ی انتقال حرارت می باشد.

 گلخانه یک محیط بسته می باشد ولی کاملا از محیط بیرون ایزوله شده نیست. بنابراین شرایط داخل گلخانــه تحت تاثیر تغییرات آب و هوائــی بیرون دائما تمایل به تغییر دارد. دمای هوای بیرون، طول روز، شــدت نور خورشــید و رطوبت هوا ساعت به ســاعت، روز به روز و فصل به فصل در حال تغییر اســت. برای جبران این اثرات لازم اســت تجهیزات کنترلی متعددی در گلخانه نصب و تعبیه شوند. یکی از این تجهیزات سیستم گرمایش می باشد. سیستم گرمایشی گلخانه باید دارای دو ویژگی باشد:

 1. حرارت مورد نیاز در سردترین شب سال را تعیین کند.
 2. حرارت را در سراسر گلخانه به صورت یکنواخت پخش کند تا باعث کاهش بیماری ها، رشد مناسب گیاه و افزایش کارایی حرارت شود.

برای انتخاب سیستم گرمایشی گلخانه در اولین قدم باید اطلاع دقیق از میزان گرمای مورد نیاز داشت. گرمای مورد نیاز باید برای سردترین زمان در طول سال در نظر گرفته شود. برای محاسبه ی میزان گرمای مورد نیاز برای گرم کردن گلخانه، باید میزان اتلاف گرما از گلخانه را محاسبه کرد. مقدار گرمای لازم برای گرم کردن گلخانه برابر مقدار گرمای تلف شده از گلخانه است. بارهای حرارتی نیز به بخش های زیر تقسیم می شوند:

 • بارهای انتقالی شامل: انتقال حرارت از دیواره ها، جداره های گلخانه و زمین
 • بارهای تابشی شامل: انتقال حرارت از طریق پنجره ها، سقف و محیط
 • بارهای داخلی شامل: انتقال حرارت از سیستم های از روشنایی ها، سیستم های حرارتی، افراد و فعالیت های بیولوژیکی گیاه
 • بارهای ناشی از نفوذ هوا

نکات اجرایی گاز گلخانه

 1. علمک باید بتن شود، تعادل داشته و هیچگونه انحرافی به سمت چپ و راست یا جلو و عقب نداشته باشد.
 2. اگر علمک خروجی داشته باشد (رگلاتور وصل شده باشد) جهت انشعاب جدید پیمانکار باید یک سه راهی فشار قوی سیاه فولادی جهت نصب لوله رابط پیش بینی نماید.
 3. ارتفاع لوله رابط بین ۲۰۰ تا ۲۲۰ سانتی متر بوده و آزاد در معرض دید باشد. همچنین برای طول لوله رابط بیش از ۶m بهتر است از اداره گاز استعلام گرفته شود.
 4. شیر کنتور باید سمت راست و شیر قفلی سمت چپ کنتور باشد.
 5. برگ تاییدیه جدید برای کل بنا محسوب می گردد و تایید قسمتی از لوله کشی که تازه اجرا شده مورد قبول نمی باشد و بازرس به مانند یک کار جدید باید تمامی دودکش ها و نحوه اجرای شیر آلات و سایر موارد را برای کل ساختمان بررسی کند.
 6. در محاسبات سایز لوله ها طولانی ترین مسیر از علمک حساب می گردد و چنانچه طول لوله رابط در نظر گرفته نشود سایزینگ اشتباه است.
 7. کنترل بست ها، غلافی و نوار، لوله هایی که از داخل دیوار به شکل افقی یا عمودی عبور می کنند باید نوار پیچ شده و غلاف داشته باشند.
 8. لوله هایی که از فضای آزاد عبور می کنند بفاصله هر ۳ متر عمودی باید بست داشته باشند.
 9. نصب شیر قفلی برای لوله های رابط مشترک و یا کلکتوری و یا انشعاباتی که از یک علمک گرفته می شود اجباری است.
 10. شیر اصلی کنتور در جایی نصب شود که بعد از نصب کنتور در پشت آن قرار نگیرد.
 11. دفن لوله رابط ممنوع است.
 12. در مورد جداسازی کنتورها ، روی برگه تاییدیه جمله تغییر سیستم قید گردد تا در اداره گاز فیش قبلی مالک اصلاح گردد.
 13. سوراخ کردن لوله جهت انشعاب ممنوع است و باید از سه راه استفاده شود.
 14. عبور لوله گاز از داخل حوض آب در شرایط خاص با شرایطی امکان پذیر می باشد که لوله مانیسمان با ۲ سری نوار پیچی که داخل غلاف مانیسمان با ۲ سایز بزرگتر قرار گرفته به طوری که از طرفین غلاف ۵cm بیشتر نوار پیچی شود و داخل غلاف با قیر پوشانیده شود.

و…

مراحلی که باید توسط متقاضی نصب انشعابات و کنتور گاز طی شود

 1. پیش آماده سازی مدارک مورد نیاز
 2. مراجعه به شرکت گاز جهت تشکیل پرونده.
 3. مراجعه به سازمان نظام مهندسی، همراه با مدارک مورد نیاز، تشکیل پرونده و تعیین ناظر.
 4. نظارت ناظر بر محل اجرای پروژه و تعیین محل تاسیسات گازی مورد نیاز.
 5. خرید لوله و اتصالات گاز و انتخاب پیمانکار لوله کشی.
 6. تایید لوازم مصرفی از طرف مهندس ناظر.
 7. اجرای عملیات لوله کشی توسط مجری لوله کشی.
 8. تایید نهایی مهندس ناظر (در صورت عدم تایید مهندس ناظر بایستی اصلاحات مورد نیاز صورت گیرد)
 9. درخواست بازدید نهایی از شرکت گاز و خرید انشعابات گاز.
 10. نصب علم و کنتور گازی.

قبل از اقدام به طی کردن مراحل لوله کشی گاز خانگی مدارک زیر را تهیه نمایید تا راحت تر بتوانید مجوز لوله کشی گاز را اخذ نمایید.

مدارک مورد نیاز برای ارائه به شرکت گاز

نیاز است فرد متقاضی مدارک لازم جهت لوله کشی گاز رابه شرکت گاز ارائه نماید:

 • کپی شناسنامه و کارت ملی مالک
 • سند ملک 
 • در صورت تخریب و نوسازی، جواز ساخت ارائه گردد و پس از جمع آوری انواع کنتور گاز و انشعابات، رسید دریافت گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ارائه به سازمان نظام مهندسی برای تشکیل پرونده

قبل از مراجعه به سازمان نظام مهندسی مدارک زیر را آماده نمایید تا روند اخذ مجوز لوله کشی گاز سریعتر صورت گیرد:

 • فرم های قرارداد ساختمان شامل:
  • فرم محاسبه
  • فرم طراحی
  • فرم نظارت
  • فرم مهندسین 
  • کلیه فرمهای قرارداد مهندسین، تکمیل، مهر و امضاء شده باشند.
 • نقشه های ساختمان 
 • در صورتی که ساختمان شما دو طبقه و بالاتر است، برگ عوارض ساختمان، فرم بازدید، فرم دستور نقشه، فرم طراحی و نظارت تاسیسات و نقشه های تاسیسات را نیز به همراه داشته باشید.
 • در صورتی که ساختمان شما چهار طبقه و بالاتر است: برگ عوارض ساختمان، فرم بازدید، فرم دستور نقشه، فرم طراحی و نظارت تاسیسات و نقشه های تاسیسات، فرم قرارداد اجرا و پیمان مدیریت یا دریافت فرم تعهد محضری جهت اخذ مجری، نقشه های سازه و معماری و تاسیسات، دفترچه محاسبات به انضمام لوح فشرده (CD) حاوی فایل محاسباتی را نیز به همراه داشته باشید.

مراجعه به سازمان نظام مهندسی همراه با مدارک مورد نیاز، تشکیل پرونده و تعیین ناظر

بعد از دریافت فرم از اداره گاز و تکمیل فرم، به سازمان نظام مهندسی رفته و تشکیل پرونده دهید. ۶ مرحله زیر را برای تشکیل پرونده طی نمایید:

 1. مراجعه به واحد کنترل ظرفیت و صلاحیت جهت تکمیل مدارک مورد نیاز و تشکیل پرونده برای گازرسانی.
 2. مراجعه به امور مالی برای برآورد مالی.
 3. مراجعه به بانک معرفی شده برای واریز مبلغ برآورد شده.
 4. مراجعه به واحد کنترل ظرفیت و صلاحیت برای صدور تاییدیه شهرداری.
 5. مراجعه به امور مالی برای تحویل فیش های واریزی.
 6. مراجعه به مدیر اجرائی برای تایید نهایی فرم شهرداری .

پس از طی این مراحل اداری لوله کشی گاز، شماره تماس مهندس ناظر گاز درخواستی، از طریق پیام کوتاه برای شما ارسال میشود. 

*** تمامی این مراحل برای راحتی کارفرمایان توسط مهندسین ما (شرکت فنی مهندسی سپهر انرژی اسپادانا) در کنار کلیه خدمات ما به شما انجام خواهد شد ***

پروژه گازرسانی گلخانه